Du kan gøre din by en særdeles god gerning ved at lukke Danmarks fremtid ind i varmen…

Som udlejer via Hjerterum får du de bedste muligheder for at få en logerende, der lever op til dine forventninger, og som du derfor vil trives med.

For Hjerterum er det alt afgørende at matche dine og den logerendes ønsker/krav, og vi betragter det som en selvfølge, at alle Hjerterums boligsøgende er redelige og seriøse unge mennesker med fokus på selve studiet – og respekt for andres værdier.

Bliv udlejer med 3 lette trin

  • Udfyld din profil

    For at vi kan matche dig bedst skal din profil udfyldes.

  • Nyd kaffen

    Så klarer vi resten. Du vil hurtigst muligt have et match!

Tilmeld mig nu

Sådan forløber processen

  • Via de udfyldte spørgeskemaer matches ønsker og krav fra hhv. udlejer og boligsøgende
  • Den udvalgte kandidat til dit lejemål vil efterfølgende møde personligt op med en repræsentant fra Hjerterum, så vi alle kan sikre os, at ”kemien” er som forventet
  • Er det alligevel ikke tilfældet, vil du som udlejer blive tilbudt et nyt ”match” uden yderligere omkostninger. Det samme er tilfældet, hvis en logerende vælger at fraflytte lejemålet inden for 3 måneder fra start

Det økonomiske

Den logerende forudbetaler et beløb svarende til 3 måneders husleje. Heraf tilgår 1/3 af beløbet Hjerterum til dækning af driftsomkostningerne, medens de sidste 2/3 af summen overføres til din konto, dels som betaling for den første måneds husleje og dels som depositum.

Den logerende indbetaler den månedlige husleje til Hjerterum, som viderefører beløbet til udlejers konto senest den 15. i samme måned. Der fratrækkes dog et månedligt administrationsgebyr på kr. 85,- pr. huslejeoverførsel. Administrationsgebyret overføres til Hjerterums garantifond, der bl.a. skal dække en udlejers lejeindtægt i tilfælde af, at en logerende misligholder indbetalingsaftalen - og/eller til udbedring af skader forårsaget af den logerende. Desuden modtager garantifonden også 50 kr. pr. studerende som lader sig registrere på siden

Send os et par ord!

Hjerterum vil værdsætte enhver form for input fra besøgende på hjemmesiden, så vi kan optimere vores budskab om at skabe værdi mellem boligejere med plads og unge studerende.